Jaka Konstytucja?

To właśnie TY zadecydujesz o najważniejszym dokumencie w Polsce! Referendum konstytucyjne może odbyć się 10-11 listopada 2018 roku. Poniżej znajdują się pytania, które pojawią się w czasie referendum - wyraź swoją opinię już dziś!
Zadecyduj o Konstytucji!
1. Czy jest Pani/Pan za:
 • uchwaleniem nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej? 76%, 2869 głosów
  2869 głosów 76%
  2869 głosów% z wszystkich głosów - 76
 • uchwaleniem zmian w obowiązującej Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.? 14%, 524 głosów
  524 głosów 14%
  524 głosów% z wszystkich głosów - 14
 • pozostawieniem Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. bez zmian? 10%, 364 głosów
  364 głosów 10%
  364 głosów% z wszystkich głosów - 10
Wszystkich głosów: 3757
21 lipca 2018 - 11 listopada 2018
Voting is closed
2. Czy jest Pani/Pan za unormowaniem w Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na wniosek co najmniej 1 000 000 obywateli, oraz za tym, by wynik takiego referendum był wiążący, gdy weźmie w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania?
 • TAK 83%, 3186 głosów
  3186 głosów 83%
  3186 głosów% z wszystkich głosów - 83
 • NIE 17%, 631 głosów
  631 głosów 17%
  631 głosów% z wszystkich głosów - 17
Wszystkich głosów: 3817
21 lipca 2018 - 11 listopada 2018
Voting is closed

3. Czy jest Pani/Pan za:
 • systemem prezydenckim, tj. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej? 81%, 3050 głosów
  3050 głosów 81%
  3050 głosów% z wszystkich głosów - 81
 • utrzymaniem obecnego modelu władzy wykonawczej? 12%, 454 głosów
  454 głosów 12%
  454 głosów% z wszystkich głosów - 12
 • systemem gabinetowym, tj. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji Rady Ministrów i jej Prezesa oraz wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Zgromadzenie Narodowe? 7%, 267 głosów
  267 głosów 7%
  267 głosów% z wszystkich głosów - 7
Wszystkich głosów: 3771
21 lipca 2018 - 11 listopada 2018
Voting is closed

4. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym unormowaniem wyborów posłów na Sejm RP:
 • w jednomandatowych okręgach wyborczych (system większościowy)? 67%, 2487 głosów
  2487 głosów 67%
  2487 głosów% z wszystkich głosów - 67
 • przy połączeniu obu tych metod (system mieszany)? 20%, 747 głosów
  747 głosów 20%
  747 głosów% z wszystkich głosów - 20
 • w wielomandatowych okręgach wyborczych (system proporcjonalny)? 12%, 456 głosów
  456 głosów 12%
  456 głosów% z wszystkich głosów - 12
Wszystkich głosów: 3690
21 lipca 2018 - 11 listopada 2018
Voting is closed

5. Czy jest Pani/Pan za podkreśleniem w Konstytucji RP znaczenia chrześcijańskich źródeł Państwowości Polskiej oraz kultury i tożsamości Narodu Polskiego?
 • TAK 65%, 2424 głosów
  2424 głosów 65%
  2424 głosów% z wszystkich głosów - 65
 • NIE 35%, 1317 głosów
  1317 głosów 35%
  1317 głosów% z wszystkich głosów - 35
Wszystkich głosów: 3741
21 lipca 2018 - 11 listopada 2018
Voting is closed

6. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym unormowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i NATO, z poszanowaniem zasad suwerenności Państwa oraz nadrzędności Konstytucji RP?
 • NIE 54%, 1988 głosów
  1988 głosów 54%
  1988 głosów% z wszystkich głosów - 54
 • TAK 46%, 1725 głosów
  1725 głosów 46%
  1725 głosów% z wszystkich głosów - 46
Wszystkich głosów: 3713
21 lipca 2018 - 11 listopada 2018
Voting is closed

7. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?
 • TAK 61%, 2254 głosów
  2254 głosów 61%
  2254 głosów% z wszystkich głosów - 61
 • NIE 39%, 1425 głosów
  1425 głosów 39%
  1425 głosów% z wszystkich głosów - 39
Wszystkich głosów: 3679
21 lipca 2018 - 11 listopada 2018
Voting is closed

8. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem ochrony rodziny, macierzyństwa i ojcostwa, nienaruszalności praw nabytych rodziny (takich jak świadczenia z programu 500+) oraz uprawnień do szczególnej opieki zdrowotnej kobiet ciężarnych, dzieci, osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku?
 • NIE 67%, 2452 głosów
  2452 głosów 67%
  2452 głosów% z wszystkich głosów - 67
 • TAK 33%, 1200 głosów
  1200 głosów 33%
  1200 głosów% z wszystkich głosów - 33
Wszystkich głosów: 3652
21 lipca 2018 - 11 listopada 2018
Voting is closed

9. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnej ochrony: pracy jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej oraz prawa do emerytury, nabywanego w ustawowo określonym wieku (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn)?
 • NIE 54%, 1964 głosów
  1964 głosów 54%
  1964 głosów% z wszystkich głosów - 54
 • TAK 46%, 1653 głosów
  1653 głosów 46%
  1653 głosów% z wszystkich głosów - 46
Wszystkich głosów: 3617
21 lipca 2018 - 11 listopada 2018
Voting is closed
10. Czy jest Pani/Pan za uregulowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?
 • TAK 50%, 1797 głosów
  1797 głosów 50%
  1797 głosów% z wszystkich głosów - 50
 • NIE 50%, 1788 głosów
  1788 głosów 50%
  1788 głosów% z wszystkich głosów - 50
Wszystkich głosów: 3585
21 lipca 2018 - 11 listopada 2018
Voting is closed

Podziel się swoimi odpowiedziami w mediach społecznościowych!

Zostaw swój e-mail - bądź na bieżąco z akcjami Klubów Młodych Kukiz `15!

Aktualności referendalne

aktualnosci